Declaratii fiscale

010

Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (OMFP 34/2011)

FormularSe completeaza de persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica. Declaratia de inregistrare se completeaza la infiintare, iar declaratia de mentiuni se completeaza cand se modifica datele declarate anterior. Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor. Se completeaza in doua exemplare.

020

Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane (OMFP 262/2007)

FormularSe completeaza de persoanele fizice, altele decat cele care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor. Declaratia se depune direct sau prin imputernicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la posta prin scrisoare recomandata. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se inregistreaza direct sau prin imputernicit: organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit; pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

030

Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice straine (OMFP 262/2007)

FormularSe completeaza de persoanele fizice straine, altele decat cele care desfasoara in mod independent activitati economice autorizate, sau exercita profesii libere. Se completeaza in doua exemplare.

040

Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru institutiile publice (OMFP 262/2007)

FormularSe completeaza de institutii publice, in doua exemplare. Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor.

050

Cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (OMFP 262/2007)

Formular Cererea se depune in cazul in care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, ori in cazul in care contribuabilul isi schimba domiciliul fiscal declarat anterior. Se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla noul domiciliu fiscal si va fi insotita de documente care sa faca dovada detinerii sau ocuparii legale a spatiului pentru noul domiciliu fiscal. Se completeaza intr-un singur exemplar.

060

Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare (OMFP 2296/2007)

Formular. Se utilizeaza la inregistrarea sediilor secundare care au obligatii de plata. Se intocmeste in doua exemplare.

070

Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (OMFP 262/2007)

Formular. Se completeaza de contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Sunt exceptati contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati intr-o forma de asociere. Declaratia se depune direct sau prin imputernicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la posta prin scrisoare recomandata. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se inregistreaza direct sau prin imputernicit:organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit; pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

080

Declaratie de modificare a domiciliului fiscal (OMFP 1346/2006)

Formular.Se completeaza de asocierile si alte entitati fara personalitate juridica. Începand cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala. Contribuabilii mentionati, inregistrati la 1 septembrie 2006, au obligatia sa solicite modificarea domiciliului fiscal, in vederea eliberarii certificatului de inregistrare continand adresa noului domiciliu fiscal. Prezentarea acestei declaratii trebuie sa fie insotita de o copie de pe certificatul de inregistrare fiscala emis anterior si de actele doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta declaratie. Se intocmeste in doua exemplare; se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

090

Declaratie de inregistrare fiscala / Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar care se inregistreaza direct (OPANAF 7/2010)

Formular. Contribuabilii nerezidenti, stabiliti in spatiul comunitar, care au dreptul de a se inregistra direct in Romania, au obligatia de a depune acest formular la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. Formularul se depune direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata, si va fi insotit de o copie autentificata a certificatului de inregistrare eliberat de autoritatea fiscala din tara in care este stabilit contribuabilul. Copia certificatului de inregistrare va fi insotita de traducerea in limba romana, certificata de traducatori autorizati. Declaratia nu se completeaza de catre contribuabilii nerezidenti care au desemnat un reprezentant fiscal si nici de catre persoanele impozabile care au un sediu fix in Romania.

091

Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA / Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare (OPANAF 7/2010)

FormularDeclaratia se depune de catre:1) persoana impozabila care are sediul activitatii in Romania si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania, neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal si care nu sunt deja inregistrate conform art. 153^1 alin. (1) lit. b) sau c) ori alin. (2), care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, inainte de efectuarea achizitiei, daca valoarea depaseste plafonul in anul calendaristic in care are loc achizitia ; 2) persoana impozabila care are sediul activitatii in Romania, neinregistrata si care nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153, care nu este deja inregistrata conform art. 153 ^1 alin. (1) lit. a) sau c) ori art. 153^1 alin. (2), daca presteaza servicii care au locul in alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui stat membru al art. 150 alin. (2), inainte de prestarea serviciului; 3) persoana impozabila care isi are stabilit sediul activitatii in Romania, care nu este inregistrata si nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153 si care nu este deja inregistrata conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) sau b) ori alin. (2), daca primeste de la un prestator, persoana impozabila stabilita in alt stat membru, servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. 150 alin. (2), inaintea primirii serviciilor; 4) persoana impozabila care are sediul activitatii in Romania, daca nu este inregistrata si nu este obligata sa se inregistreze conform art. 153, si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania pot solicita sa se inregistreze, conform art. 153^1, in cazul in care realizeaza achizitii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6). Declaratia se completeaza in doua exemplare: un exemplar, insotit de o copie de pe certificatul de inregistrare/certificatul de inregistrare fiscala, precum si de pe decizia de inregistrare a domiciliului fiscal (decizia de inregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului sau decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului), dupa caz, se depune la registratura organului fiscal competent; un exemplar se pastreaza de catre contribuabil.

092

Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania (OPANAF 1165/2009)

Formular. Se depune la organul fiscal competent, in 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare. Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute.

093

Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar sunt stabilite in Romania prin sedii fixe (OPANAF 7/2010)

FormularDeclaratia se completeaza de persoanele impozabile stabilite in Romania prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care sunt obligate sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in conditiile prevazute la art. 153 alin. (2). Formularul se depune la organul fiscal competent si se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar, semnat si stampilat, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata; un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

094

Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent (OPANAF 7/2010)

Formular Declaratia se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent, care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si care nu au depasit plafonul de 100.000 euro, al carui echivalent in lei se calculeaza conform normelor. Formularul se depune la organul fiscal competent si se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar, semnat si stampilat, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata; un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

095

Cerere de inregistrare in / radiere din / Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 2101/2010)

. Formular . În vederea inscrierii (radierii) in Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie sa depuna o serie de documente prevazute in ordinul mentionat, printre care si acest formular. Cererea se solutioneaza in termen de 10 zile calendaristice de la data inregistrarii la organul fiscal.

096

Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal (OPANAF 13/2011)

. FormularSe completeaza de persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA. Se depune la organul fiscal competent, in raza caruia este arondat contribuabilul.

100

Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat (OPANAF 73/2011)

Formular Se completeaza de platitorii de impozite, taxe si contributii sociale carora le revin obligatii de plata la bugetul stat, conform Nomenclatorul din ordinul mentionat (vezi formularul). Declaratia include date referitoare la obligatii ca, de exemplu: impozit pe profit din asociere; impozit privind venitul persoanelor fizice; taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc; contributii sociale; impozit pe veniturile microintreprinderilor si altele. Declaratia se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Program. Se poate depune si prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului http://www.e-guvernare.ro . Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.Instructiuni de utilizare

101

Declaratie privind impozitul pe profit (OPANAF 2689/2010)

Formular Se completeaza anual de catre platitorii de impozit pe profit. Declaratia se depune in format electronic, sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare (vezi OMFP 409/2006 cu modificarile ulterioare), prin folosirea programelor respective, puse la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Program. Se poate depune si prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului http://www.e-guvernare.ro . Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.Instructiuni de utilizare

102

Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale (OPANAF 2559/2010) Atentie: se foloseste pana in luna ianuarie 2011! Apoi se inlocuieste cu declaratia 112.

Formular Se completeaza si se depune de platitorii de contribuabilii carora le revin obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor in anexa nr. 16 la Ordinul Presedintelui ANAF 101/2008. Declaratia se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare (vezi OMFP 409/2006 cu modificarile ulterioare). Se foloseste programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Program. Se poate depune si prin Internet.

104

Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor (OPANAF 1809/2008)

Formular Se depune de catre persoanele juridice, constituite intre contribuabilii prevazu.i la art. 13 lit. c) .i e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoana responsabila, desemnata potrivit legii. Declaratia cuprinde informatii privind asociatii persoane juridice straine si/sau persoane fizice. Se foloseste programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Program

112

Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (HG 1397/2010)

Formular Se depune de catre angajatori si entitatile asimilate acestora. Se completeaza cu programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Program

120

Decont privind accizele (OPANAF 120/2009)

Formular Se completeaza de catre producatorii sau importatorii de produse accizabile. Se depune in format electronic cu ajutorul programului pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Program Se poate depune si prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului http://www.e-guvernare.ro . Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.Instructiuni de utilizare

122

Declaratie privind accizele aferente diferentelor de produse accizabile transportate in regim suspensiv (OMFP 535/2007)

FormularDeclaratia se depune de catre antrepozitarul autorizat, in cazul neprimirii exemplarului 3 al documentului administrativ de insotire de la antrepozitul fiscal primitor, in situatia livrarilor de produse accizabile in regim suspensiv, in maximum 5 zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucratoare de la data expedierii produsului accizabil.

130

Decont privind impozitul la titeiul din productia interna (OPANAF 101/2008)

Formular Se completeaza de catre producatorii interni de titei. Se depune in format electronic, cu ajutorul programului pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Program Se poate depune si prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului http://www.e-guvernare.ro . Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.Instructiuni de utilizare

150

Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat (OMEF 847/2009)

Formular Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat se completeaza, se transmite electronic si se listeaza prin functionalitatile puse la dispozitie de serviciul “Depunere declaratii on-line”. Aceasta cerere va fi insotita de: documentul de identitate al titularului certificatului calificat, in original si in copie; documentul, in original si in copie, care atesta calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului; documentul de imputernicire, autentificat de notarul public, din care rezulta dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil; (acest document se depune in situatia in care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat). Documentele se depun de titularul certificatului calificat, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscala. Acest formular este inclus in aceasta pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se obtine in urma procedurii explicate in instructiunile aferente depunerii on-line. Documentul de confirmare a certificatului digital calificat se depune in format electronic, semnat digital de catre solicitant si confirmat prin semnatura electronica a autoritatii de certificare. Document de confirmare

151

Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line (OMEF 847/2009)

Formular Cererea se depune de titularul certificatului calificat. Cererea se listeaza, se completeaza, se semneaza, se scaneaza si se trimite prin e-mail pe adresa autoritate.MFP@mfinante.ro.

200

Declaratie privind veniturile realizate din Romania (OPANAF 233/2011)

Formular Se utilizeaza la: declararea venitului net/castigului net anual din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si/sau activitati agricole determinate in sistem real pe fiecare categorie si sursa de realizare a venitului, transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare. Cititi si explicatiile de la formularul 020. Declaratia se completeaza inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular. Se completeaza in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

201

Declaratie privind veniturile realizate din strainatate (OPANAF 233/2011)

FormularDeclaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania si persoanele fizice care indeplinesc conditia prevazuta la art.40 alin.(2) din Codul fiscal, care realizeaza venituri din strainatate, impozabile in Romania, ca urmare a desfasurarii unor activitati in strainatate, cum ar fi: venituri din profesii libere, venituri din activitati comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, venituri sub forma de dividende, venituri sub forma de dobanzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, castiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract si alte operatiuni similare, alte venituri din investitii, venituri din pensii, precum si alte venituri impozabile potrivit Titlului III din Codul fiscal. Se depune cate o declaratie pentru fiecare tara si pentru fiecare categorie de venit. . Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata. Nu se declara veniturile din salariile obtinute in strainatate.

204

Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica (OMEF 2371/2007)

Formular Se completeaza in cazul asocierilor fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice sau intre persoane fizice si persoane juridice romane cu statut de microintreprindere, in cadrul careia se realizeaza venituri din activitati independente – comerciale si profesii libere, inclusiv din activitati adiacente sau din activitati agricole. Asociatiile care realizeaza mai multe categorii de venit depun cate o declaratie pentru fiecare categorie. Declaratia se depune de catre asociatul desemnat sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritatile publice. Acesta va transmite o copie a declaratiei fiecarui asociat. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

205

Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, pe beneficiari de venit (OPANAF 233/2011)

Formular Se completeaza de catre platitorii de venit care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, cu exceptia veniturilor de natura salariala si asimilate acestora. Se depune numai in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor. Program

206

Declaratie informativa privind castigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise (OPANAF 233/2011)

Formular Declaratia se completeaza si se depune de catre intermediari, societatile de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alti platitori de venit, dupa caz, pentru castigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise. Se depune numai in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor. Program

208

Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 si MJ 1889/C)

Formular Se completeaza de catre notarii publici care au obligatia calcularii, incasarii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal. Se depune in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor. Program

209

Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 si MJ 1889/C)

Formular Se completeaza de catre persoanele fizicecare realizeaza venituri supuse impozitului pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, in situatia in care transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor sau terenurilor se face prin alta procedura decat cea notariala, conform legii. Daca se realizeaza venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal din mai multe tranzactii, atunci se depune cate o declaratie pentru fiecare tranzactie. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

210

Fisa fiscala (OMEF 2293/2007)

Formular Fisa fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii se completeaza de catre angajatori pentru fiecare persoana fizica care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora. Fisele fiscale se depun in format electronic, insotite de un borderou privind continutul acestora, semnat si stampilat. Se foloseste programul de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Atentie: conform OPANAF 232/2011, art. 1, alin. (1) “pentru administrarea de catre organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, competenta revine, incepand cu data de 1 februarie 2011, organului fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul care a infiintat respectivele sedii secundare, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de salariatii care isi desfasoara activitatea la aceste sedii.” Program

220

Declaratie privind venitul estimat (OMEF 2371/2007)

Formular Declaratia se completeaza de catre persoanele fizicecare realizeaza venituri in bani si/sau in natura, provenind din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole impuse in sistem real, venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate in categoria venituri din activitati independente. Nu depun contribuabilii care realizeaza venituri din arendare. Cei care obtin venituri din mai multe surse depun cate o declaratie pentru fiecare sursa. În situatia inchirierii bunurilor detinute in comun, fiecare coproprietar completeaza si depune cate o declaratie corespunzator cotei care ii revine din proprietate. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

221

Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit (OMEF 2371/2007)

FormularSe completeaza de catre persoanele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura, provenind din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere si solarii si/sau sistem irigat, din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea, pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

222

Declaratie informativa privind inceperea sau incetarea activitatii persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate (OMEF 2371/2007)

FormularSe completeaza de catre persoanele juridice, fizice sau orice alta entitate la care isi desfasoara activitatea persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

223

Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice (OMEF 2371/2007)

FormularDeclaratia se completeaza in cazul asocierilor fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente – comerciale si profesii libere, inclusiv din activitati adiacente, precum si din activitatile agricole. Se depune cate o declaratie estimativa pentru fiecare sursa, respectiv pentru fiecare categorie de venit. Declaratia se completeaza de catre asociatul desemnat sa raspunda de indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritatile publice. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

224

Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania (OMEF 2371/2007)

Formular Declaratia se completeaza de catre persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania. Se depune lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru care s-a realizat venitul. Se depune la: a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania; b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.

225

Declaratie privind stabilirea impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise (OPANAF 2600/2010).

Formular. Se utilizeaza pentru declararea castigurilor sau pierderilor nete determinate la sfarsitul fiecarui trimestru si a impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil, pentru castigurile mentionate anterior.

230

Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ (OMEF 2371/2007)

Formular Se completeaza de contribuabilii care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, in urmatoarele situatii: a) au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, si solicita restituirea acestora; b) doresc ca o suma din impozitul anual sa fie destinata pentru sponsorizarea organizatiilor nonprofit. Se poate nominaliza o singura entitate nonprofit sau unitate de cult c) solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, in limita unei sume maxime de 300 lei pe an. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

250

Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice (OPANAF 233/2011)

DeciziePersoanele fizice care obtin venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, primesc aceasta decizie. Se utilizeaza si la stabilirea diferentelor de impozit anual de regularizat, adica stabileste suma care mai trebuie platita sau care trebuie restituita de fisc, in conformitate cu informatiile din Declaratia de venit depusa de contribuabil si cu datele administratiei fiscale.

251

Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice (OPANAF 233/2011)

DecizieÎn baza declaratiei contribuabilului roman privind veniturile obtinute din strainatate, si pe baza propriilor date, fiscul trimite aceasta decizie care stabileste suma care mai trebuie platita sau, dimpotriva, care trebuie restituita de fisc. Veniturile avute in vedere sunt cele din activitati comerciale, din profesii libere, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, din cedarea folosintei bunurilor, din transferul titlurilor de valoare, din dividende, dobanzi, castiguri la jocurile de noroc. Se ia in consideratie impozitul platit in strainatate (credit fiscal).

253

Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 si MJ 1889/C)

Decizie În baza declaratiei contribuabilului privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si pe baza propriilor date, fiscul trimite aceasta decizie, care stabileste suma care trebuie platita ca impozit pe aceste venituri sau, dimpotriva, care trebuie restituita de fisc.

254

Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 si MJ 1889/C)

DecizieÎn cazul in care notarul public constata erori sau omisiuni in calcularea si incasarea impozitului pe veniturile din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, el comunica organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul biroului notarial aceasta situatie. Organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul biroului notarial transmite documentatia organului fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat. Acesta stabileste impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal datorat de persoana fizica, calculeaza diferenta de impozit datorat si emite decizia 254.

260

Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit (OMEF 2371/2007)

Decizie În baza declaratiei contribuabilului si pe baza propriilor date, fiscul trimite aceasta decizie care stabileste valoarea platilor anticipate din impozit. Veniturile avute in vedere sunt estimate fie in sistem real, fie pe baza normelor de venit.

300

Decont de taxa pe valoarea adaugata (OPANAF 183/2011)

Formular Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Program Formularul se poate depune si prin Internet. Acest formular este inclus in aceasta pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se completeaza electronic .Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului http://www.e-guvernare.ro . Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.Instructiuni de utilizare

301

Decont special de taxa pe valoarea adaugata (OPANAF 30/2011)

Formular Se completeaza de catre contribuabilii mentionati in instructiunile de completare, dupa caz. Se intocmeste in doua exemplare, semnate si stampilate. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Program Se poate depune si prin Internet. Acest formular este inclus in aceasta pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se completeaza electronic. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului http://www.e-guvernare.ro . Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.Instructiuni de utilizare

306

Cerere privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic(OPANAF 6/2010).

FormularOrganul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta fiscala este inregistrata, poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decat luna sau trimestrul, la solicitarea persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, in conditiile prevazute de pct. 80 alin. (2)-(3) din normele metodologice. Cererea se depune pana la data de 25 februarie a anului pentru care se exercita optiunea.

307

Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata (OPANAF 2691/2010)

. FormularFormularul se utilizeaza la declararea sumei reprezentand TVA de plata la bugetul de stat, de catre persoana impozabila, neinregistrata in scopuri de TVA, beneficiara a transferului partial sau total de active, suma rezultata ca urmare a ajustarilor TVA conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161, dupa caz, din Codul fiscal.

313

Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii (OPANAF 5/2010)

FormularCererea de rambursare se depune de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii, pentru rambursarea taxei facturata de alte persoane impozabile si achitata de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate in beneficiul sau in Romania, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor in Romania pe o perioada de minimum trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioada mai mica de trei luni ramasa din anul calendaristic.

318

Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusa potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal (OPANAF 3/2010).

FormularCererea se depune de catre persoanele impozabile stabilite in Romania, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate in beneficiul lor in statul membru in care taxa a fost incasata, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor in respectivul stat membru. Cererea se depune pana cel tarziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare. Cererea se completeaza in format electronic si se inainteaza, pe cale electronica, organului fiscal competent din Romania, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Formatul electronic al cererii se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de ANAF Programul poate fi descarcat de la adresa http://www.anaf.ro “Declaratii electronice”.

319

Declaratie de ajustare a pro-ratei potrivit dispozitiilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal si ale pct. 49 alin. (8) din normele metodologice (OPANAF 3/2010).

Formular Declaratia se depune in cazul in care, ulterior depunerii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere se modifica, ca urmare a calculului pro-ratei definitive conform art. 147 alin. (8) din Codul fiscal, pentru a rectifica suma solicitata sau deja rambursata. Se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare, cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie gratuit. Program Se intocmeste de:persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania.

321

Cerere de restituire de accize (OMEF 420/2007)

FormularSe depune de catre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta.

390

VIES Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri (OPANAF 76/2010)

Formular Se depune lunar de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat livrari, achizitii sau prestari de servicii in tarile membre ale Uniunii Europene, sau in cadrul unei operatiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite in titlul VI din Codul fiscal. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Program Se poate depune si prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului http://www.e-guvernare.ro . Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.Instructiuni de utilizare

392

A Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul … (OPANAF 1081/2011)

Formular Formularul se completeaza de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror cifra de afaceri, efectiv realizata la finele anului calendaristic, este inferioara sumei de 35.000 de euro, calculata in echivalent lei, potrivit legii. Se depune pana la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare. Se depune, in format electronic la registratura organului fiscal competent sau la posta, prin scrisoare recomandata. Formatul electronic va fi insotit de formularul editat cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat. Formatul se editeaza in doua exemplare: 1 exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic; 1 exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila. Formatul electronic se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Programul este pus la dispozitia persoanelor impozabile, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice. Program

392

B Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul … (OPANAF 1081/2011)

Formular Se completeaza de catre persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror cifra de afaceri realizata la finele anului calendaristic, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 35.000 de euro, calculata in echivalent lei, potrivit legii. Se depune la organul fiscal competent, pana la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare. Se depune in format electronic, astfel: la registratura organului fiscal competent; la posta, prin scrisoare recomandata. Formatul electronic depus pe suport electronic va fi insotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii. Formularul se editeaza in doua exemplare: un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic; un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila. Formatul electronic se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Program

393

Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul … (OPANAF 1081/2011)

Formular Se completeaza de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care in cursul anului precedent au prestat servicii de transport international de persoane. Se depune la organul fiscal competent, pana la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare. Se depune in format electronic, astfel: la registratura organului fiscal competent; la posta, prin scrisoare recomandata. Formatul electronic depus pe suport electronic va fi insotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asisten.a, semnat si stampilat, conform legii. Formularul se editeaza in doua exemplare: un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic; un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila. Formatul electronic se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice Program

394

Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (OPANAF 702/2007)

Formular Începand cu data de 1 ianuarie 2007, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania sunt obligate sa declare toate livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate, pe teritoriul Romaniei, catre/de la alte persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania. Declaratia 394 se depune semestrial la organul fiscal competent pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii semestrului de raportare. Formatul electronic al declaratiei se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerul Finantelor Publice. Program Explicatii

400

Declaratie informativa privind veniturile din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate (OMEF 564/2007)

Formular 400 Se depune de catre platitorii de venituri din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate. Termen: 28/29 februarie curent, pentru platile facute in anul precedent. Se aplica pentru veniturile din dobanzi realizate incepand din 1 ianuarie 2007. Program

500

Fisa de inscriere in cazierul fiscal (OMEF 260/2007)

FormularDatele se completeaza de organele cu atributii de control sau de compartimentele juridice respective.

501

Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal (OMEF 260/2007)

FormularSe utilizeaza la actualizarea inscrierilor in cazierul fiscal al contribuabililor.

502

Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal (OMEF 260/2007)

FormularSe utilizeaza la eliberarea unui certificat de cazier fiscal. Se intocmeste intr-un exemplar de contribuabil.

503

Cerere de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal (OMEF 260/2007)

FormularSe foloseste la rectificarea datelor inscrise in cazierul fiscal. Se completeaza intr-un exemplar de contribuabil.

504

Certificat de cazier fiscal (OMEF 260/2007)

FormularSe utilizeaza numai in scopul in care a fost eliberat. Se intocmeste in doua exemplare de organul fiscal.

505

Fisa de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent (OMFP 2943/2009)

FormularSe intocmeste de organul fiscal.

506

Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala (OMFP 2943/2009)

FormularSe intocmeste de organul fiscal.

507

Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solitare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent (OMFP 2943/2009)

Formular . Se intocmeste de organul fiscal.

508

Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala (OMFP 2943/2009)

FormularSe intocmeste de organul fiscal.

710

Declaratie rectificativa (OPANAF 1340/2009)

Formular Se utilizeaza pentru corectarea impozitelor/taxelor declarate la bugetul de stat, stabilite de catre platitori prin autoimpunere sau cu regim de retinere la sursa, precum si a contributiilor sociale datorate de angajatori si retinute de catre acestia de la asigurati. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Se poate depune si prin Internet. Obligatiile de plata la bugetul de stat sunt cuprinse in Nomenclatorul prevazut in anexa nr. 17 la OPANAF 101/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului http://www.e-guvernare.ro . Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.Instructiuni de utilizare

FORMULARE FISCALE FARA NUMAR DE IDENTIFICARE

Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si … pentru persoane juridice romane (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and … for Romanian legal persons. Se utilizeaza la solicitarea certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea conventiei/acordului de evitare a dublei impuneri pentru persoane juridice romane. Se intocmeste intr-un exemplar de persoana juridica rezidenta solicitanta. Formular

Certificat de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si …, pentru persoane juridice romane(OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and …for Romanian legal persons. Certificatul se completeaza si se elibereaza de catre organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus. Formular

Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si … pentru persoane fizice rezidente in Romania (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and … for individuals resident in Romania. Cererea se depune la organul fiscal competent in a carui evidenta contribuabilul este inregistrat, potrivit legii. Formular

Certificat de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si … pentru persoane fizice rezidente in Romania (OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and … for individuals resident in Romania. Certificatul se completeaza si se elibereaza de catre organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus. Formular

Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si … pentru persoane fizice rezidente in Romania care desfasoara activitate independenta (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and … for individuals resident in Romania. Cererea se depune la organul fiscal competent in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al persoanei fizice care desfasoara activitate independenta. Formular

Certificat de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si … pentru persoane fizice rezidente in Romania care desfasoara activitate independenta(OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and …for individuals resident in Romania. Certificatul se completeaza si se elibereaza de catre organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus Formular

Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si … pentru persoane rezidente in Romania (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and … for persons resident in Romania. Fiecare contribuabil, partener al asocierii fara personalitate juridica, va solicita organului fiscal in a carui evidenta este inregistrat, eliberarea certificatului de rezidenta fiscala Formular

Certificat de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si … pentru persoane rezidente in Romania (OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and … for persons resident in Romania. Certificatul se elibereaza de catre organul fiscal la care asocierea este inregistrata in evidenta fiscala Formular

Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane juridice straine (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons . Pentru a se elibera certificatul, se anexeaza la cerere copii ale documentelor prin care se face dovada realizarii venitului si a platii impozitului datorat de persoana juridica straina, solicitate de organele fiscale (de exemplu: facturi, contracte, dispozitii de plata valutare externe, ordine de plata a impozitelor si alte documente care pot fi utile organului fiscal pentru atestarea impozitului platit in Romania de persoanele juridice straine), iar in situatia in care s-au aplicat prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri se va anexa si copia certificatului de rezidenta fiscala al persoanei juridice straine, tradus si legalizat de organul autorizat din Romania. Daca cererea este depusa de catre platitorul de venit, persoana juridica romana, se va anexa si imputernicirea data acesteia de catre persoana juridica straina. Formular

Certificat privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane juridice straine (OMFP 724/2011) Certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons Certificatul se elibereaza de catre organul fiscal in a carui evidenta contribuabilul este inregistrat, sau de catre organul fiscal unde platitorul de venit este inregistrat in cazul impozitelor retinute prin stopaj la sursa, respectiv de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla situat sediul permanent, dupa caz. Formular

Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane fizice nerezidente (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals Cererea se depune la organul fiscal in a carui evidenta contribuabilul este inregistrat sau la organul fiscal unde este inregistrat platitorul de venit in cazul impozitelor retinute prin stopaj la sursa, respectiv la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla situat sediul permanent, dupa caz. Se anexeaza copii ale documentelor prin care se face dovada realizarii venitului si a platii impozitului datorat de persoana fizica nerezidenta (de exemplu: facturi, contracte, dispozitii de plata valutare externe, ordine de plata a impozitelor, state de plata si alte documente care pot fi utile organului fiscal pentru atestarea impozitului platit in Romania de persoanele fizice nerezidente), iar in situatia in care s-au aplicat prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri se va anexa si copia certificatului de rezidenta fiscala al persoanei fizice nerezidente, tradus si legalizat de organul autorizat din Romania. Daca cererea este depusa de catre platitorul de venit, persoana juridica romana, se va anexa si imputernicirea data acesteia de catre persoana fizica nerezidenta. Formular

Certificat privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane fizice nerezidente (OMFP 724/2011) Certificate attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals. Certificatul se completeaza si se elibereaza de catre organul fiscal competent. Formular

Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea activitatii desfasurate in Romania de catre sediul permanent al unei persoane juridice straine (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate attesting the activity carried on in Romania by the permanent establishment of a foreign legal person. Se anexeaza documentele mentionate in precizarile din formular. Formular

Certificat privind atestarea activitatii desfasurate in Romania de catre sediul permanent al unei persoane juridice straine (OMFP 724/2011) Certificate attesting the activity carried on in Romania by the permanent establishment of a foreign legal person. Se anexeaza documentele mentionate in precizarile din formular.Certificatul se completeaza si se elibereaza de catre organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus. Formular

DECLARATIE pentru exceptarea de la impunere in Romania a platilor de dobanzi si redevente efectuate de o intreprindere rezidenta sau de un sediu permanent situat in Romania catre o intreprindere asociata rezidenta in alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau catre un sediu permanent situat in alt stat membru Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb. (OMFP 724/2011) STATEMENT for tax exemption in Romania of interest and royalty payments made by a resident company or a permanent establishment located in Romania to an associated company resident in another European Union or European Free Trade Association Member State or to a permanent establishment located in another European Union or European Free Trade Association Member State. Declaratia este completata pentru a se obtine exceptarea de la orice impozitare asupra platilor de dobanzi si redevente ce provin din Romania, cu conditia ca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau redeventelor sa fie o intreprindere rezidenta in alt stat membru al Uniunii Europene sau Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau un sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb situat in alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb Formular

DECLARATIE pentru exceptarea de la impunere in Romania a platilor de dividende efectuate de o persoana juridica romana sau de o persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb situat in alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb (OMFP 724/2011) STATEMENT for tax exemption in Romania of dividends paid by a Romanian legal person or by a legal person with the head office located in Romania, incorporated under European law, to a legal person resident in another European Union or European Free Trade Association Member State or to a permanent establishment of a company from a European Union or European Free Trade Association Member State located in another European Union or European Free Trade Association Member State. Dividendele platite de o intreprindere, care este persoana juridica romana sau persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb situat in alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, sunt scutite de impozit daca persoana juridica straina beneficiara a dividendelor intruneste conditiile indicate in formular. Formular

Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional (OMFP 120/2011). În vederea efectuarii platii taxei pe valoarea adaugata, persoanele impozabile nestabilite in Romania si scutite, in conditiile legii, de obligatia inregistrarii in scopuri de TVA in Romania, vor depune la registratura organului fiscal teritorial in raza caruia a avut loc operatiunea taxabila, sau prin posta, pana cel tarziu in ultima zi a lunii in care s-au efectuat livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional. Formular

Decizie privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional (OMFP 120/2011). Se completeaza de catre organul fiscal competent, potrivit datelor inscrise in cererea de mai sus. Formular

Referat justificativ al masurilor asiguratorii (OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale in cadrul procedurii de aplicare a masurilor asiguratorii, sub forma popririi si sechestrului asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, cand exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea creantelor fiscale. Formular

Decizie de instituire a masurilor asiguratori (OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale in cadrul procedurii de aplicare a masurilor asiguratorii, sub forma popririi si sechestrului asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, cand exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea creantelor fiscale. Formular

Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile (OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale in cadrul procedurii de aplicare a masurilor asiguratorii, sub forma popririi si sechestrului asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, cand exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea creantelor fiscale. Formular

Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile (OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale in cadrul procedurii de aplicare a masurilor asiguratorii, sub forma popririi si sechestrului asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, cand exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea creantelor fiscale. Formular

Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra sumelor datorate debitorului de catre terti (OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale in cadrul procedurii de aplicare a masurilor asiguratorii, sub forma popririi si sechestrului asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, cand exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea creantelor fiscale. Formular

Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti(OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale in cadrul procedurii de aplicare a masurilor asiguratorii, sub forma popririi si sechestrului asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, cand exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea creantelor fiscale. Formular

Referat justificativ de ridicare a masurilor asiguratorii(OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale. Masurile asiguratorii instituite potrivit art. 129 din Codul de procedura fiscala se ridica, prin decizie motivata, de catre creditorii fiscali, cand au incetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garantiei prevazute la art. 127, dupa caz. Formular

Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii(OPANAF 2605/2010). Se utilizeaza de organele fiscale. Masurile asiguratorii instituite potrivit art. 129 din Codul de procedura fiscala se ridica, prin decizie motivata, de catre creditorii fiscali, cand au incetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garantiei prevazute la art. 127, dupa caz. Formular

Cerere de certificare / restituire a sumelor platite in plus fata de obligatia legala ori a sumelor platite in vederea realizarii unei prestatii care nu a mai fost efectuata (OMFP 2465/2010). Restituirea o fac autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat. Solicitantii depun aceasta cerere la autoritatea sau institutia publica ce a incasat suma. Formular

Dispozitie de restituire a unor sume aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat (OMFP 2465/2010) În conformitate cu rezultatele verificarilor cererii de restituire, autoritatea sau institutia publica va emite, in termen de 15 zile, aceasta dispozitie. Formular

Înstiintare de restituire a unor sume aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat (OMFP 2465/2010) Documentul este folosit de trezoreria statului la care este arondata autoritatea sau institutia publica, transmitandu-l in sistem electronic unitatii trezoreriei statului la care este arondat solicitantul. Formular

Cerere de restituire a unor sume virate eronat la bugetul de stat (OMFP 2465/2010). Sumele prevazute la art. 7 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin OMFP 3156/2009 virate eronat la bugetul de stat de catre institutiile/autoritatile publice se restituie la cererea acestora, intocmindu-se acest document. Formular

Anunt privind valorificarea bunurilor perisabile supuse degradarii (OMFP 2389/2010). Comisia fiscala de valorificare a acestor bunuri sechestrate efectueaza publicitatea necesara prin publicarea acestui anunt pe portalul ANAF. Formular

. Proces-verbal privind desfasurarea si rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradarii (OMFP 2389/2010). Este intocmit de Comisia fiscala de valorificare. Formular

. Proces-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradarii (OMFP 2389/2010). Dupa finalizarea procedurii de valorificare, Comisia de valorificare emite Procesul-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradarii, care constituie titlu de proprietate. Formular

Cerere de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social (OPANAF 2112/2010). Cererea se depune de catre titularul dreptului de folosinta si este insotita de actele prevazute in ordinul mentionat. Se depune la organul fiscal in a carei raza teritoriala se afla situat spatiul si se solutioneaza in 5 zile. Formular

. Adeverinta
privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social (OPANAF 2112/2010)
Organul fiscal verifica datele inscrise in cererea de mai sus si elibereaza aceasta cerere. Formular

. Certificat pentru spatiul cu destinatie de sediu social (OPANAF 2112/2010) Organul fiscal verifica datele inscrise in cererea de mai sus si elibereaza acest certificat. Formular

. Decizie privind inscrierea in / respingerea din Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 2101/2010). Din analiza informatiilor privind incadrarea contribuabilului la conditiile prevazute la art. 158^2 alin. 8 din Codul fiscal, organul fiscal intocmeste decizia corespunzatoare si o comunica la contribuabil. În cazul respingerii, se poate formula contestatie in termen de 30 zile de la data comunicarii. Formular

. Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari(OPANAF 2101/2010). Pentru radiere din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul depune formularul 095 Cerere de inregistrare in / radiere din Registrul operatorilor intracomunitari. Decizia se intocmeste in termen de o zi de la inregistrarea cererii si se comunica la contribuabil. De la data radierii, contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operatiunile intracomunitare prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal. Formular

Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari(OPANAF 2101/2010). Organul fiscal competent radiaza, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilii care indeplinesc conditiile prevazute in ordinul mentionat, Sectiunea 2. Decizia se comunica la contribuabil, care poate face contestatie. Formular

Notificare privind modificarea listei asociatilor si/sau administratorilor (OPANAF 2101/2010). Daca organul fiscal constata, in urma informatiilor primite de la ONRC, modificari ale asociatilor sau administratorilor, il va notifica pe contribuabil cu privire la obligatia de depunere a cazierului juridicar si, dupa caz, a documentelor doveditoare. Formular

Notificare privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri deTVA (OPANAF 1786/2010). Cand se constata ca o persoana impozabila indeplineste conditiile pentru inregistrarea in scopuri de TVA, in conformitate cu prevederile art. 153 sau 153 ^1, dupa caz, din Codul fiscal, si nu a solicitat inregistrarea, organul fiscal notifica respectiva persoana in vederea inregistrarii in scopuri de TVA. Formular

Decizie privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA (OPANAF 1786/2010). În cazul in care contribuabilul nu se prezinta in urma notificarii, compartimentul de specialitate, in baza datelor detinute, intocmeste un referat prin care propune inregistrarea in scopuri de TVA a contribuabilului respectiv. În baza referatului aprobat de conducatorul unitatii fiscale se emite decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA. Formular

Decizie privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA (OPANAF 1786/2010) În vederea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 alin. (9) teza a doua din Codul fiscal, compartimentul de specialitate din cadrul directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti selecteaza, din baza de date pusa la dispozitie de Oficiul National al Registrului Comertului, contribuabilii din sfera de administrare pentru care a fost inscrisa in registrul comertului mentiunea privind inactivitatea temporara. Pe baza referatului aprobat de catre conducatorul organului fiscal competent, compartimentul de specialitate intocmeste decizia privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA. Formular

Cerere de aplicare a regimului special de rambursare a TVA pentru anul fiscal … (OMFP 263/2010). Cererea se depune de catre exportatorii care beneficiaza de regimul special privind solutionarea solicitarilor de rambursare si care indeplinesc prevederile lit. A pct. 1.3 din Procedura solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, aprobata prin ordinul mentionat. Formular

Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adaugata (OMFP 263/2010). Compartimentul de analiza de risc al unitatii fiscale, dupa analizarea solicitarii de rambursare, emite, dupa caz, aceasta decizie. Formular

Decizie privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru exportatori (OMFP 263/2010). Daca se constata ca sunt indeplinite, cumulativ, conditiile prevazute la lit. A pct. 1.3 din Procedura solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, aprobata prin ordinul mentionat, compartimentul de specialitate propune aprobarea aplicarii regimului special si intocmeste proiectul Deciziei privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru exportatori. Formular

Decizie privind incheierea procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare pentru contribuabilii declarati inactivi fiscal(OMFP 263/2010). Compartimentul investit cu solutionarea decontului la momentul declararii inactivitatii fiscale intocmeste un referat prin care propune incheierea procedurii.Compartimentul de specialitate emite o decizie prin care comunica persoanei impozabile incheierea procedurii de solutionare a decontului aflat in curs de solutionare la data declararii inactivitatii fiscale. Formular

Înstiintare privind solutionarea cererii de rambursare a TVA pentru exportatori (OMFP 263/2010). Se trimite contribuabilului de organele fiscale. Formular

Notificare privind prezentarea de documente in vederea solutionarii cererii de rambursare a TVA pentru exportatori (OMFP 263/2010). Se trimite contribuabilului de organele fiscale. Formular

Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii (OPANAF 5/2010). Pe baza constatarilor cuprinse in referatul de analiza si,dupa caz, in procesul-verbal intocmit ca urmare a cercetarii la fata locului, compartimentul de specialitate intocmeste aceasta decizie. Formular

Referat pentru analiza documentara (OPANAF 5/2010). Compartimentul de specialitate analizeaza documentatia depusa in situatia unei cereri de rambursare TVA, verificand respectarea conditiilor impuse pentru rambursare. Rezultatul analizei se consemneaza intr-un referat pentru analiza documentara. Este vorba despre cereri de rambursare TVA catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Uniunii Europene, potrivit dispozitiilor art. 147 ^2 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 50 din normele metodologice. Formular

Decizie privind stabilirea diferentelor de TVA (OPANAF 4/2010) . Daca cererea de rambursare depusa inainte de rectificarea sumei TVA a fost deja solutionata (suma TVA a fost rambursata) si ca urmare a rectificarii sumei rambursate rezulta o suma de rambursat mai mica decat suma deja rambursata, compartimentul de specialitate intocmeste proiectul Deciziei privind stabilirea diferentelor de TVA rambursata in conditiile art. 147^ 2 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, prin care se stabileste diferenta de plata dintre taxa deja rambursata si taxa calculata ca urmare a aplicarii pro-ratei definitive. Formular

Decizie de rambursare a TVA (OPANAF 4/2010) Pe baza referatului de analiza documentara se intocmeste proiectul Deciziei de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile nestabilite in
Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, propus spre aprobare directorului coordonator. target=”_blank”>Formular

Referat de analiza documentara (OPANAF 4/2010). În cazul in care pe parcursul perioadei de rambursare solicitantul a fost inregistrat in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste acest referat. Formular

Cerere de informatii suplimentare (OPANAF 4/2010). În cazul in care compartimentul de specialitate TVA considera ca nu are toate informatiile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, acesta poate cere, pe cale electronica, informatii suplimentare, in special de la solicitant, dar si de la autoritatile competente din statul membru de stabilire. Formular

1 Formular

2 Formular

3 Registru de evidenta a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata (OPANAF 4/2010). Se utilizeaza de organele fiscale. Formular

Situatia livrarilor de tigarete in luna … (HG 1620/2009) . În vederea determinarii accizei aferente tigaretelor din categoria de pret cea mai vanduta, antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse sunt obligati sa prezinte lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare, situatia livrarilor de tigarete efectuate in luna de raportare. Aceasta situatie va cuprinde informatii referitoare la cantitatile livrate in luna de raportare, exprimate in 1000 de bucati tigarete, aferente fiecarei categorii de pret practicate si valoarea accizei corespunzatoare. Situatia se intocmeste in 3 exemplare, cu urmatoarele destinatii: primul exemplar ramane operatorului economic, exemplarul al doilea se transmite autoritatii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comanda pentru timbre, iar exemplarul al treilea se transmite autoritatii fiscale centrale – directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul accizelor. Formular

Declaratie privind preturile maxime de vanzare cu amanuntul pe sortimente de tigarete (HG 1620/2009) Preturile maxime de vanzare cu amanuntul pentru tigarete se stabilesc de antrepozitarul autorizat pentru productie, de antrepozitarul autorizat pentru depozitare pentru tigaretele achizitionate, cu exceptia celor pentru care preturile se declara de producatorul intern, de operatorul inregistrat/destinatarul inregistrat sau de importatorul de astfel de produse si se notifica la autoritatea fiscala centrala – directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul accizelor. Înregistrarea se face pe baza acestei d eclaratii. Ea se intocmeste in 3 exemplare. Declaratia va fi depusa la autoritatea fiscala centrala cu minimum doua zile inainte de data practicarii acestor preturi. Formular

Declaratie pentru inregistrarea gospodariei individuale care realizeaza bauturi alcoolice destinate consumului propriu (HG 1620/2009). Gospodariile individuale care produc pentru consumul propriu tuica si rachiuri au obligatia de a depune in acest sens, pana la data de 15 ianuarie a anului urmator celui in care se produc, o declaratie la autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi au domiciliul. Formular

Cerere privind inregistrarea operatorului economic autorizat pentru productie/achizitii intracomunitare/import/ furnizare de: carbune/lignit/cocs/gaz natural/energie electrica (HG 1620/2009) Înregistrarea operatorilor economici autorizati in domeniul mentionat se face la autoritatea vamala centrala. Formular

Cerere privind acordarea autorizatiei de utilizator final . (HG 1620/2009). Pentru produsele energetice de natura celor prevazute la art. 206^16 alin. (2) din Codul fiscal nu se datoreaza accize atunci cand sunt livrate operatorilor economici care detin autorizatii de utilizator final pentru utilizarea produselor respective in unul dintre scopurile prevazute la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) si e) din Codul fiscal. Autorizatiile de utilizator final se elibereaza de autoritatea vamala teritoriala, la cererea scrisa a operatorilor economici. Formular

Autorizatie de utilizator final (HG 1620/2009). În termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii autoritatea vamala teritoriala elibereaza autorizatia de utilizator final, daca sunt indeplinite conditiile legale. Formular

Situatie centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate (HG 1620/2009). Detinatorii de autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, trimestrial, pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informatii, dupa caz, cu privire la: furnizorul de produse energetice, cantitatea de produse achizitionata, cantitatea utilizata si stocul de produse energetice la sfarsitul perioadei de raportare. Formular

Declaratie privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator (HG 1620/2009). Micii producatori de vinuri linistite au obligatia ca in fiecare an sa depuna semestrial, pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare semestrului, la autoritatea vamala teritoriala, o declaratie privind cantitatea de vinuri linistite produsa, precum si cantitatile de vinuri comercializate in perioada de raportare. Formular

Declaratie privind achizitiile/livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator (HG 1620/2009). Micul producator de vinuri aflat in cazul prevazut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum si destinatarul din Romania prevazut la alin. (25) au obligatia ca semestrial, pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare semestrului, sa prezinte autoritatii vamale teritoriale o situatie centralizatoare. Formular

Cerere pentru acordarea autorizatiei de antrepozit fiscal (HG 1620/2009). Un antrepozit fiscal poate functiona numai pe baza autorizatiei valabile emise de autoritatea competenta. În vederea obtinerii autorizatiei, persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie sa depuna o cerere la autoritatea competenta. Pentru a obtine autorizatia, antrepozitarul autorizat propus trebuie sa depuna cerere la autoritatea vamala teritoriala. De asemenea, pentru obtinerea autorizatiei, institutiile care gestioneaza rezerva de stat si rezerva de mobilizare vor depune aceasta cerere la autoritatea fiscala centrala. Formular

Cerere de autorizare ca destinatar autorizat (HG 1620/2009). Destinatarul inregistrat de produse accizabile poate sa-si desfasoare activitatea in baza autorizatiei valabile emisa de autoritatea competenta. În vederea obtinerii autorizatiei, persoana care intentioneaza sa fie destinatar inregistrat trebuie sa depuna o cerere la autoritatea vamala teritoriala. Formular

Document administrativ de insotire (HG 1620/2009). Formular

Document administrativ de insotire in procedura alternativa HG 1620/2009). În situatia in care sistemul informatizat este indisponibil in Romania, expeditorul poate incepe deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize numai dupa instiintarea autoritatii vamale centrale (responsabila pentru sistemul informatizat si corespondenta cu autoritatile competente din statele membre) prin transmiterea copiei pe suport hartie a documentului care va insoti deplasarea produselor. Formular

Raport
de primire (HG 1620/2009). Deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize se considera incheiata pentru expeditor in baza raportului de primire
inaintat de destinatar sau, dupa caz, in baza raportului de export inaintat de autoritatea competenta a locului de export, prin intermediul sistemului informatizat. Formular

Raport de export (HG 1620/2009). În situatiile prevazute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul Fiscal si, dupa caz, la art. 206^30 alin. (2) lit. b), autoritatile competente din statul membru al UE de export intocmesc un raport de export, pe baza vizei biroului vamal de iesire, prin care se atesta faptul ca produsele accizabile au parasit teritoriul Comunitatii. Autoritatile competente din statul membru de expeditie inainteaza raportul de export expeditorului. Formular

Cerere de restituire a accizelor (HG 1620/2009). Comerciantul expeditor care doreste sa solicite restituirea accizelor pentru produsele ce urmeaza a fi expediate pentru consum intr-un alt stat membru trebuie sa depuna la autoritatea fiscala teritoriala unde este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, cu cel putin 48 de ore inainte de expedierea produselor, o cerere de restituire, si sa faca dovada ca pentru acele produse accizele au fost platite. Formular

Document de insotire pentru circulatia intracomunitara a produselor accizabile deja eliberate pentru consum (HG 1620/2009). Documentul de insotire se utilizeaza in cazul deplasarii produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum in Romania catre un destinatar dintr-un stat membru in scop comercial. Formular

Cerere privind acordarea autorizatiei de reprezentant fiscal.(HG 1620/2009). Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum intr-un stat membru si destinate ulterior vanzarii unei persoane din Romania care nu desfasoara o activitate economica independenta, vanzatorul din acel stat membru sau reprezentantul sau fiscal stabilit in Romania trebuie sa se inregistreze si sa garanteze plata accizelor la autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi are domiciliul persoana care primeste produsele accizabile. Reprezentantul fiscal trebuie sa fie stabilit in Romania si sa fie autorizat de catre autoritatea vamala teritoriala. Formular

Cerere de restituire a accizelor in cazul vanzarii la distanta (HG 1620/2009). Vanzatorul va depune la autoritatea fiscala teritoriala in raza careia isi are sediul o cerere de restituire, mentionand livrarile efectuate in cadrul vanzarii la distanta, pentru care s-au platit accizele pe teritoriul statelor membre de destinatie, pe parcursul unui trimestru. Formular

Situatie centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse accizabile (HG 1620/2009). Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali vor depune lunar la autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi au sediul social situatia centralizatoare a achizitiilor si livrarilor de produse accizabile, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera situatia. Formular

Situatie privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase (HG 1620/2009). Lunar, pana la data de 15 inclusiv a fiecarei luni, pentru luna precedenta, antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare sunt obligati sa transmita on-line la autoritatea vamala teritoriala o situatie, care sa contina informatii cu privire la produsele accizabile. Formular

Certificat scutire de accize (HG 1620/2009). În vederea restituirii sumelor reprezentand accizele, importatorul va depune cererea de restituire de accize pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se solicita restituirea, la autoritatea fiscala teritoriala la care este inregistrat. Formular

Cerere de restituire a accizei in baza prevederilor art. 206^56 din Codul fiscal (HG 1620/2009). În vederea restituirii sumelor reprezentand accizele, beneficiarii scutirilor de la plata accizelor prevazuti la art. 206^56 alin. (1) din Codul fiscal (importatori) vor depune o cerere pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se solicita restituirea, la autoritatea fiscala teritoriala. Formular

Jurnal privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie (HG 768/2010). Formular (anexa 52)

. Formular (anexa 53)

. Zilnic antrepozitele fiscale de productie sau de depozitare vor inscrie toate cantitatile de combustibil livrate cu destinatia utilizarii exclusive pentru aeronave, respectiv nave, in jurnale speciale intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 52. Jurnalele se vor intocmi pentru fiecare luna calendaristica si vor fi transmise on-line pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei de raportare autoritatii vamale teritoriale În cazul in care combustibilul pentru aviatie este facturat de un antrepozit fiscal de produse energetice catre un intermediar care administreaza contracte cu companii aeriene si care emite, la randul lui, facturi catre acestea, dupa alimentarea aeronavelor in aceleasi conditii cu cele prevazute la alin. (15), fara a avea loc un transfer fizic al produsului de la antrepozitul fiscal catre intermediar, deplasarea combustibilului pentru aviatie de la antrepozitul fiscal de depozitare catre aeronave va fi insotita de avizul de insotire. Dovada care sta la baza acordarii scutirii pentru cantitatea cu care a fost alimentata aeronava o reprezinta certificatul de livrare semnat de comandantul aeronavei sau de reprezentantul companiei aeriene a carei aeronava a fost alimentata. Certificatul de livrare se intocmeste de catre antrepozitul fiscal care a efectuat alimentarea aeronavei. Primul antrepozit fiscal va intocmi jurnalul prevazut in anexa nr. 52. Antrepozitul fiscal care face alimentarea aeronavei va intocmi jurnalul prevazut in anexa nr. 53. Cerere privind acordarea autorizatiei de importator/expeditor inregistrat (HG 1620/2009). Operatorul economic care intentioneaza sa importe produsele accizabile prevazute la art. 206^61 Codul Fiscal trebuie sa depuna o cerere pentru obtinerea autorizatiei de importator. Formular

Nota de comanda pentru timbre/banderole (HG 1620/2009). Pentru fiecare solicitare de marcaje, antrepozitarul autorizat pentru productie sau depozitare, destinatarul inregistrat si importatorul autorizat depun nota de comanda la autoritatile vamale teritoriale. Formular

Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor (HG 1620/2009). Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii sunt obligati sa prezinte lunar, pana la data de 15 inclusiv a fiecarei luni, autoritatii vamale teritoriale situatia privind marcajele utilizate in luna anterioara celei in care se face raportarea. În cazul banderolelor, aceasta situatie se va intocmi pe fiecare tip de banderola, potrivit dimensiunilor si caracteristicilor inscriptionate pe acestea. Formular

Evidenta marcajelor deteriorate si distruse (HG 1620/2009). Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii vor tine o evidenta distincta a marcajelor distruse. Formular

Marcaje deteriorate (HG 1620/2009). Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfarsitul fiecarei zile pe un formular special. Formular

Raport de inspectie fiscala incheiat la persoanele fizice (OPANAF 1415/2009) Raportul se intocmeste de echipa de inspectie fiscala pentru consemnarea rezultatelor verificarii, ca urmare a unei inspectii fiscale la persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale. Formular

Raport de inspectie
fiscala pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, incheiat la persoane fizice (OPANAF 1415/2009)
Raportul se intocmeste de echipa de inspectie fiscala pentru consemnarea rezultatelor verificarii, ca urmare a unei inspectii fiscale anticipate la persoane fizice, pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare. Formular

Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspectia fiscala, pentru persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale (OPANAF 2117/2011) Decizia se completeaza la finalizarea unei inspectii fiscale, ca urmare a stabilirii de obligatii privind impozitul pe venit in sarcina unor persoane fizice, inregistrate sau neinregistrate la organul fiscal, care au desfasurat activitati economice supuse impozitarii. Formular

Decizie de impunere pentru solutionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare (OPANAF 2117/2011) Decizia cuprinde taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar de organele de inspectie fiscala impreuna cu accesoriile aferente acesteia, inscrise in Raportul de inspectie fiscala incheiat la persoane fizice pentru solutionarea deconturilor de taxa pe valoarea adaugata cu sume negative cu optiune de rambursare. Formular

Decizie de impunere privind taxa pe valoarea adaugata si alte obligatii fiscale stabilite de inspectia fiscala la persoane fizice, care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale.(OPANAF 2117/2011) Decizia reprezinta actul administrativ fiscal emis de organele de inspectie fiscala la finalizarea inspectiei fiscale pentru stabilirea taxei pe valoarea adaugata si a altor obligatii fiscale (cu exceptia impozitului pe venit) la persoana fizica sau asocierile de persoane fizice neinregistrate la organele fiscale. Cuprinde taxa pe valoarea adaugata si alte obligatii fiscale suplimentare impreuna cu accesoriile aferente acestora, inscrise in „Raportul de inspectie fiscala incheiat la persoane fizice care realizeaza venituri impozabile din activitati economice nedeclarate organelor fiscale”. Formular

Titlu executoriu – (OPANAF 1438/2009) Se utilizeaza in baza art.141 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Formular

Somatie – (OPANAF 1438/2009) Se utilizeaza in baza art.145 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Formular

Notificare privind nedepunerea declaratiei de mentiuni in vederea actualizarii datelor din Registrul contribuabililor pentru persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care e fectueaza achizitii intracomunitare taxabile in Romania (OPANAF 1165/2008) Se utilizeaza de organele fiscale. Formular

Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza achizitii intracomunitare taxabile in Romania (OPANAF 1165/2008) Daca contribuabilul nu a depus declaratia de mentiuni 092, in urma notificarii de mai sus, organul fiscal emite aceasta decizie. Formular

Proces-Verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor (OPANAF 834/2009) Este utilizat de personalul cu atributii de control imputernicit de ANAF. Formularele sunt inseriate si numerotate. Formular

Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi (OPANAF 1128/2009) Serveste la atestarea platii TVA de catre persoanele care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, in scopul inmatricularii acestora in Romania. Se intocmeste de organul fiscal competent. Formular

Declaratie privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distillate pe perioada (OPANAF 903/2009) Formular

Programul de lucru constituie declaratie facuta pe propria raspundere a antrepozitarului. Se depune cu 15 zile inainte la Directia de autorizari din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor. Cerere de restituire a unor sume reprezentand diferente de taxa de poluare pentru autovehicule (OMFP 360/2009) Persoanele fizice sau juridice care au achitat taxa pe poluare in cuantumul stabilit in conformitate cu dispozitiile OUG 208/2008 si care solicita restituirea diferentei de taxa pe poluare depun la organul fiscal competent o cerere de restituire a sumelor in cauza. Cererea de restituire va fi insotita de urmatoarele documentele: a) cartea de identitate a vehiculului – in original si in copie; b) certificatul de inmatriculare al acestuia – in original si in copie; c) documentul doveditor al platii taxei de poluare pentru autovehicule, asa cum a fost aceasta calculata conform dispozitiilor OUG 208/2008, respectiv chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia – in copie. Formular

Extrasul situatiilor financiare anuale care se publica de asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute, potrivit legii (OMFP 62/2009) Aceste organizatii au obligatia de a publica, in extras, in termen de 3 luni de la incheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. Se aplica incepand cu situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2008. Formular

Cerere de eliberare a cazierului fiscal Se utilizeaza la: eliberarea unui certificat de cazier fiscal. Formular

Cerere de informatii privind creantele intr-o tara a Uniunii Europene, stabilite prin titluri de creanta emise in Romania. (OMEF 3659/2008) Document in conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 1179/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispozitii din Directiva 2008/55/CE a Consiliului privind asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor privind anumite cotizatii, drepturi, taxe si alte masuri, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 319 din 29 noiembrie 2008. Se foloseste de catre administratiile fiscale incepand cu 1 ianuarie 2008. Formular

Cerere de notificare privind creantele intr-o tara a Uniunii Europene, stabilite prin titluri de creanta emise in Romania. (OMEF 3659/2008) Document in conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 1179/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispozitii din Directiva 2008/55/CE a Consiliului privind asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor privind anumite cotizatii, drepturi, taxe si alte masuri, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 319 din 29 noiembrie 2008. Se foloseste de catre administratiile fiscale incepand cu 1 ianuarie 2008. Formular

Jurnal pentru vanzari, Jurnal pentru cumparari, Registrul nontransferurilor de bunuri, Registrul bunurilor mobile corporale primite in scopul expertizarii sau efectuarii de lucrari asupra acestora (OMEF 1372/2008) Documentele prevazute in OMEF 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul TVA, nu sunt formulare tipizate. Fiecare persoana impozabila poate sa-si stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila, conform specificului propriu de activitate. Aici sunt modelele orientative ale jurnalelor si registrelor care trebuie intocmite conform art. 156 din Codul fiscal. Documentele se pot intocmi manual sau prin utilizarea sistemului informatic. Formular

Cerere pentru masuri de recuperare si/sau masuri asiguratorii privind creantele intr-o tara a Uniunii Europene, stabilite prin titluri de creanta emise in Romania (OMEF 3659/2008) Document in conformitate cu Regulamentul
Comisiei Europene nr. 1179/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispozitii din Directiva 2008/55/CE a Consiliului privind
asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor privind anumite cotizatii, drepturi, taxe si alte masuri, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 319 din 29 noiembrie 2008. Se foloseste de catre administratiile fiscale incepand cu 1 ianuarie 2008. Formular

Declaratie privind subventiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate si nerestituite in termenul legal Formular

Formularul se depune de catre operatorii economici care au beneficiat de subventii sau transferuri de la bugetul de stat si nu au regularizat si restituit aceste sume la bugetul de stat pana la data de 31 ianuarie a anului urmator. Se depune in format hartie, semnat si stampilat, conform legii, la organul fiscal in a carui evidenta fiscala sunt inregistrati operatorii economici, precum si la institutia publica de la care au fost primite subventiile sau transferurile respective. Se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, cu codificarea informatiei prin cod de bare. Program

Declaratie speciala privind procedura speciala de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale (Ordin comun MMFES 26/2008 si MSP 112/2008) Se depune de catre contribuabilii nerezidenti la sediul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. Formular

Declaratie de inregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente (OMEF 2310/2007) Formular

Declaratie de inregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) incheiate cu persoane straine nerezidente (OANAF 1415/2007) Se completeaza de catre persoanele juridice romane care sunt beneficiare ale unor prestari de servicii de natura activitatii de lucrari de constructii, de montaj, activitati de supraveghere, de consultanta si orice alte activitati executate de persoane fizice sau juridice straine nerezidente. Formular

Declaratie fiscala privind infiintarea sau desfiintarea unei reprezentante in cursul anului fiscal (OMFP 460/2004) Se completeaza de persoana juridica din strainatate care a deschis, respectiv a desfiintat o reprezentanta in Romania. Se completeaza de mana sau cu echipament informatic, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata. Formular

Declaratie anuala privind impozitul pe reprezentante (OMFP 460/2004) Se completeaza de persoana juridica din strainatate care are o reprezentanta in Romania. Se completeaza de mana sau cu echipament informatic, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata. Formular

Declaratie privind sediile secundare (OMFP 1329/2004) Declaratia se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului care le infiinteaza. Se intocmeste in doua exemplare. Se poate utiliza echipament informatic pentru editare. Formular

Certificat de inregistrare fiscala in scopuri de TVA (OMFP 262/2007) Începand cu 1 ianuarie 2007, codul de inregistrare in scopuri de TVA are prefixul “RO” , urmat de codul de identificare fiscala. Administratia Finantelor Publice va transmite noul certificat prin posta, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandata. Pentru contribuabilii platitori de TVA inscrisi in evidenta speciala, organul fiscal competent va solicita prezenta contribuabilului la sediul sau, in vederea clarificarii situatiei fiscale. Formular

Ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OMFP 2235/2006) Formular

Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) se utilizeaza de catre persoanele juridice si fizice pentru achitarea obligatiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, etc., pentru achitarea in contul institutiilor publice a sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor prestate sau a bunurilor livrate, precum si pentru transferul in conturile proprii al sumelor incasate in conturi deschise la Trezoreria Statului. Detalii complete gasiti in formularul de fata. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Economiei si Finantelor. Program

Ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OMFP 1801/2011) Formular

Acest Ordin de plata pentru Trezoreria Statului se utilizeaza de catre persoanele fizice care efectueaza plati catre bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Program

Adeverinta de venit si Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit (OPANAF 193/2009) Formular

Formularul reprezinta documentul prin care se atesta faptul ca o persoana fizica figureaza in evidenta fiscala, constituita pe baza declaratiilor depuse, cu venituri realizate/estimate privind un an fiscal. Se elibereaza de organul fiscal competent, la solicitarea persoanelor fizice, pe baza formularului Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit

Certificat de inregistrare fiscala (OMFP 262/2007) Se utilizeaza la atestarea inregistrarii ca platitor de impozite si contributii. Se elibereaza de organul fiscal. Formular

Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala (OMFP 2014/2011) Pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala, contribuabilii completeaza aceasta cerere. Certificatul atesta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri. Certificatul de atestare fiscala poate fi utilizat pe o perioada de 90 de zile de la data eliberarii acestuia (persoanele fizice) sau de 30 zile (persoanele juridice). Formular

Certificat de atestare fiscala (OMFP 2014/2011) Certificatul atesta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri. Se elibereaza de organul fiscal in urmatoarele situatii: a) la solicitarea contribuabililor; b) la solicitarea altor autoritati publice, in cazurile si in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare; c) din oficiu, in situatia in care se schimba competenta de administrare a creantelor fiscale, ca urmare a schimbarii domiciliului fiscal sau a altor situatii prevazute de lege. Certificatul de atestare fiscala poate fi utilizat pe o perioada de 90 de zile de la data eliberarii acestuia (persoanele fizice) sau de 30 zile (persoanele juridice). Formular

Cerere de eliberare a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru comerciantii care se inregistreaza in scopuri de TVA de la infiintare (Ordin ANAF 3/2007) Contribuabilii care se infiinteaza incepand cu data de 1 ianuarie 2007 si solicita inregistrarea in scopuri de TVA de la infiintare, dupa inregistrarea in registrul comertului trebuie sa solicite eliberarea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA. Ei depun la organul fiscal formularul de cerere si o copie de pe certificatul de inregistrare care contine codul unic de inregistrare, eliberat de oficiul registrului comertului. Formular

Cerere de aplicare a regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata (OMEF 102/2007) La depunerea primului decont de TVA de catre persoanele impozabile care indeplinesc conditiile prevazute in OMEF 102/2007, acestea vor depune la
organul fiscal competent si o cerere prin care solicita aplicarea regimului special. Cererea va fi insotita de balanta de verificare la data de 31.12.2006 si fisa contului 4111,
din care sa rezulte ca volumul exportului scutit, efectuat in anul anterior, a reprezentat minimum 80% din rulajul debitor al contului de clienti, dar nu mai putin de echivalentul in lei a 1.000.000 euro. Se depune si o declaratie pe propria raspundere ca nu s-au desfasurat activitati de export in domeniile prevazute in ordinul mentionat. Formular

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice (OMFP 752/2006) Certificatul atesta indeplinirea obligatiilor bugetare de plata ale persoanelor juridice. Certificatul este valabil 30 de zile. Formular

Certificat de obligatii bugetare (OMFP 752/2006) Organul fiscal, la solicitarea institutiei publice implicate in procesul de privatizare, are obligatia de a elibera certificatul care atesta modul de indeplinire a obligatiilor de plata la buget a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri, in urmatoarele situatii: a) pentru completarea doc umentatiei necesare procesului de privatizare; b) pentru acordarea de inlesniri la plata obligatiilor bugetare restante; c) pentru alte situatii prevazute de lege. Formular

Declaratie informativa privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti (HG 1861/2006) Platitorii de venituri depun aceasta declaratie la autoritatea fiscala competenta pana la data de 30 iunie inclusiv a anului urmator celui pentru care s-a platit impozitul. Formular

Decizie de restituire a accizelor (OMEF 420/2007) Se elibereaza de organul fiscal ca urmare a cererii formular 321 si a verificarilor efectuate. Formular

Decizie de impunere anuala privind venitul din activitati agricole – impunere pe norme de venit(OMFP 411/2006) Pe baza Declaratiei speciale privind veniturile din activitati agricole – impunere pe norme de venit pe anul … se stabileste impozitul pe veniturile din activitati agricole. Se tine cont de platile efectuate in prealabil, de optiunea sponsorizarii unei organizatii non-profit si de cheltuielile cu bursa privata. Pot rezulta sume de platit in plus de contribuabil, sau de restituit de administratia financiara. Activitatile agricole avute in vedere sunt de felul cultivarii florilor, a legumelor in sere, a pepinierelor etc. Formular

Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (OMEF 330/2007) Pe baza Declaratiei privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul … , organul fiscal stabileste impozitul pentru veniturile astfel obtinute. Pot rezulta sume de platit in plus de contribuabil, sau de restituit de administratia financiara. Formular

Decizie de impunere pentru plati anticipate privind venitul din activitati independente (OMFP 160/2004) Pe baza Declaratiei privind veniturile estimate din activitati independente, a Declaratiei speciale privind veniturile din activitati independente pe anul, sau a Raportului de inspectie fiscala, organul fiscal stabileste platile anticipate cu titlu de impozit. Acestea se fac in transe trimestriale. Formular

Decizie de inregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului (Ordin ANAF 526/2004) Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni. În baza Cererii de inregistrare a domiciliului fiscal, organul fiscal elibereaza Decizia privind noul domiciliu fiscal. Formular

Decizie privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal (Ordin ANAF 526/2004) Modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului este initiata de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul si-a stabilit domiciliul fiscal fara depunerea cererii de inregistrare a unui nou domiciliu fiscal. Contribuabilul este notificat de catre organul fiscal pentru a fi ascultat cu privire la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei de modificare din oficiu a domiciliului fiscal. Formular

Înstiintare – (OPANAF 1752/2008) Reprezinta documentul prin care organul fiscal cu atributii de cercetare la fata locului instiinteaza contribuabilul detinator al terenurilor, incaperilor si a altor incinte despre cercetarea care urmeaza sa se efectueze la acesta. Formular

Înstiintare privind obligatia de inregistrare fiscala sau de modificare a domiciliului fiscal (OMFP 1346/2006) Începand cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala. Contribuabilii inregistrati la data de 1 septembrie 2006 au obligatia sa solicite modificarea domiciliului fiscal, in vederea eliberarii certificatului de inregistrare continand adresa noului domiciliu fiscal. Pana la data de 30 septembrie 2006, administratiile finantelor publice instiinteaza toti contribuabilii care isi au domiciliul fiscal in raza lor teritoriala de competenta asupra acestei obligatii. Formular

Notificare privind domiciliul fiscal al contribuabilului (Ordin ANAF 526/2004/) Acest document este transmis contribuabilului cand organul fiscal modifica din oficiu domiciliul fiscal al contribuabilului (vezi mai sus). Formular

Notificare privind modul de completare a formularelor 070 si 080 (OMFP 1346/2006) La primirea declaratiei de inregistrare fiscala/declaratiei de mentiuni, organul fiscal competent verifica modul de completare a acesteia si actele doveditoare ale informatiilor. Daca, in urma verificarilor efectuate, se constata neconcordante, organul fiscal competent va solicita prezenta contribuabilului la sediul sau, in vederea clarificarii situatiei fiscale, prin transmiterea unei notificari. Formular

Reclame

Servicii Contabilitate Oradea

Serviciile de contabilitate sunt orientate spre prezentarea unei imagini fidele a activitatii desfasurate astfel incat aceasta sa constituie o baza corecta si reala pentru calculul indicatorilor economico-financiari si pentru culegerea informatiilor privind orice aspect din patrimoniul companiei dvs.

Serviciile profesionale de contabilitate prestate de Cabinetul nostru de expertiza contabila si contabilitate din Oradea cuprind, dar nu se rezuma la:
· Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii;
· Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
· Consiliere in intocmirea documentelor contabile primare;
· Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
· Elaborarea balantei de verificare lunara;
· Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
· Intocmirea si depunerea situatiei financiare semestriale;
· Intocmirea, verificarea si certificarea bilantului contabil;
· Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale privind taxele si impozitele;
· Intocmire situatii si rapoarte contabile diverse, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi;
· Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;

Servicii personal-salarizare| Contabilitate Oradea

Cabinetul nostru de expertixa si Contabilitate din Oradea asigura, in conditii de maxima securitate si confidentialitate, servicii pentru intocmirea si sustinerea evidentei contabile si fiscale a salariilor companiei dumneavoastra.
Serviciile oferite de noi sunt, in principal, urmatoarele:
· Intocmirea si depunerea statelor de plata a salariatiilor;
· Intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile aferente drepturilor de personal;
· Intocmire contracte de munca;
· Intocmire si depunere fise fiscale;

Cosultanta financiara si fiscala| Contabilitate Oradea

Consultanta financiara, este unul dintre cele mai importante segmente de care trebuie sa tina seama orice conducator al unei unitati, indiferent de domeniul in care activeaza. Cabinetul nostru contabilitate din Oradea noastra vine in sprijinul dumneavoastra cu urmatoarele servicii:

· analiza echilibrului financiar;
· analiza rezultatelor intreprinderii;
· diagnosticul financiar(rata de rentabilitate)
· analiza datoriilor si creantelor;
· intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
· analiza financiara a contului de rezultate;
· analiza cash-flow-urilor companiei;

Serviciile de consultanta fiscala acopera aprope toate aspectele care au un impact fiscal asupra activitatii companiei dumneavoastra:

· identificarea taxelor si contributiilor aplicabile afacerii dumneavoastra;
· identificarea oportunitatilor fiscale si exploatarea acestora;
· consultanta la calculul taxelor directe, indirecte (TVA – sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, procedura de rambursare etc.- impozit pe profit- reguli generale, termene, formularistica, solutii – , accize, taxe locale etc);
· impozitarea veniturilor persoanelor fizice, rezidente si nerezidente;
· optimizarea impozitelor si taxelor de plata.
· asistenta in cazul controalelor fiscale;
· asistenţa în procesul de recrutare al personalului din departamentul financiar contabil;

Contact

Oradea, str lucian Blaga nr 24D

tel 0724/241768

Web

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.